Secí stroje Sembdner

Firma Sembdner, založena v roce 1914, si za dobu své existence vybudovala pověst jednoho z nejvyhledávanějších výrobců speciálních strojů určených pro profesionální zahradnictví a svou působnost rozšířila téměř do celého světa. Stroje Sembdner se vyznačují nekompromisní kvalitou materiálů a zpracování.
Zakladatel společnosti, pan Johannes Sembdner vždy prosazoval své motto „Neptám se, která nabídka je levnější, protože pouze ten nejlepší nástroj je v provozu nejlevnější“.

Sembdner RS-50 H II
Ruční trávníkový secí stroj
Sembdner RS-N
Samojízdné trávníkové secí stroje
Sembdner RS-E
Závěsné trávníkové secí stroje