Série GRISU L , Pracovní záběr 100, 130 a 160 cm

Tifermec GRISU L MU
Pro dálkově řízené nosiče nářadí
Tifermec GRISU L MF
Pro dálkově řízené nosiče nářadí
Tifermec GRISU L DF
Pro dálkově řízené nosiče nářadí